Lão sếp cu to địt với thư ký ngực to Maki Koizumi, hiền hậu như những bạn gái khác mà trái lại thật đanh đá, hung dữ còn hơn cả con trai đến nỗi cả lớp đều phải lắc đầu lè lưỡi chào thua, chuyện gì chứ chuyện gây lộn hay đánh lộn, em nhân viên đều xếp sòng và dĩ nhiên là không ai giành được chức vô địch của em nhân viên, dĩ nhiên chính vì vậy nên chưa hết học kỳ i, em nhân viên hiền đã phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường những hai lần, phim sex hay xoạc em nhân viên Maki Koizumi em nhân viên không những xấu tính mà nhan…