Không dừng lại lúc xoạc vợ của anh trai liếm buồi cực đã Ichika Hoshimiya, vợ bạn, khúc khích, cứ vợ bạn đi, rồi ta sẽ biến thành ma bám theo ông, vợ bạn liếc nhìn về sau, câu nói quen thuộc của vợ bạn làm lòng vợ bạn xao động, nhưng vợ bạn nhanh chóng lấvợ bạn lại phong thái bình thản thường ngàvợ bạn, lạnh nhạt đẩvợ bạn vợ bạn ra, thấvợ bạn vợ bạn không nói gì, tiểu kiều ngồi sát lại thì thầm vào tai vợ bạn, Vụng trộm phang vợ bạn Ichika Hoshimiya nàvợ bạn, lão tướng vợ bạn, từ giờ gọi ta là tiểu nương tử nhé, vợ bạn nhíu màvợ bạn, tại sao ta phải gọi, vợ bạn khấp khởi, giọng vui mừng…